Lista miejsc pracy Barbary, z początku lat 70. Może brudnopis, zapewne do papierów o rentę inwalidzką.


Państwo Nikt…”
NIEKTÓRE HASŁA Z LISTY:
• Wydawnictwa Handlu Zagranicznego
– głównie rozdz. „Dworzec gdański” 280-307, szczeg. strona 288

Kierowniczka. – Czy pani Mąż jest Żydem? – Nie, Polakiem, tylko jak pani rodzice byli prawdopodobnie wyznania rzymsko-katolickiego, jego byli wyznania mojżeszowego.
(…)
Sama miała czarne włosy i od biedy mogłaby też poch. od Żydówki. Ale ona miała męża dość dobrze usytuowanego w życiu, osadzonego. Mówiono, że jej przyjaciele to ówcześni Leaderzy państwowi.
Był to okropny okres.

– oraz s. 160, 182 (Biuro Handlu Zagranicznego Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego); s. 201 („Ars Polona” – Zbigniew); s. 345.
• „Wspólna Sprawa” (rozdz. „1984, 83, dwa, jeden…”)
– s. 390 – 394.

21 II 72, poniedziałek. I tak po raz pierwszy pracę, w której nie
byłam ten, co tyra mam z głowy.

zatrudnienie-kwestionariusz-Barbara-Gonczarska-pocz-lat-70-024-800x1111pxl