Ryszard Grzegorz Ryszkowski ur. 27 XI 1926. Brat Barbary, zaginiony; być może zabity na Pawiaku (1944?). Wg relacji Barbary – jeden z powieszonych na Lesznie, co jednak wydaje się mało prawdopodobne. Być może powieszono tam kolegę Ryśka: Janusza – może to więc Janusz Rybakiewicz (1925-1944)
mr m.


zob. „Państwo Nikt…”, szczeg. rodz. „Zdjęcia” (93-97), oraz str. 47, 50, 102, 144-146, 190, 394, 403,

linki:
• Powieszeni na Lesznie: dyskusja na stronie Kolejka Marecka
• nie mylić z Ryszardem Ryszkowskim

zob. też: „Foto Tęcza”, ul. Wolska 66