Wacław Zawisławski (1883-1944)

Dziadek, ojciec Barbary. Syn Ludwika i Katarzyny (z d. Niewiadomska). Murarz, inwalida wojenny (ok. 1915). W związku (konkubinat) z Wiktorią Ryszkowską, matką Barbary. Woźny w Banku PKO, później własna budka z papierosami przy pl. Krasińskich.
mr m.


zob. też:
dowód osobisty Wacława Zawisławskiego
• „szukam spadkobierców zdjęcia” (lub tam)
Foto „Tęcza”
• „A.Wojciechowski i Ska” ul. Wolska 11 (podobno „Alfons”, szukam informacji)

album-Waclaw-Zawislawski-003-str-A-i-B-1200pxl