Stanisławy Lackorońskiej (1904-1980), piastunki którą uważałem za babcię, choć nie była.
mr m.„Państwo Nikt…” s. 44, rozdz. „Cienie”: 45-50, 53, 165, 169, 199, 202, 385, 399, 402, 404