Brat mojej „babci” Stasi. W Wielkiej Brytanii, chyba od wojny. Niewiele o nim wiem, tak jak i o Zofii, siostrze babci Stasi (razem mieszkały). Na zdjęciu Włodzimierz z żoną, Jadwigą (…-2003).
mr m.

brat-babci-Stasi-Lackoronskiej-Wlodek-zona-Jadwiga-008-1200pxl

Page 53. Index entry of Naturalisation Certificate: Wlodzimierz Lackoronski. From Poland. Resident in Cambridge. Certificate 005226 issued 15 April 1971. Home Office file number: L138411


„Państwo Nikt…” (Włodzimierz) s. 50
„Państwo Nikt…” (babcia Stasia) s. 44, rozdz. „Cienie”: 45-50, 53, 165, 169, 199, 202, 385, 399, 402, 404,

Zob. też: Boernerowo

England & Wales, Death Index, 1916-2007
NAME: Wlodziemierz Lackoronski
BIRTH: date
DEATH: dd mm 1984 – city, Cambridgeshire, England

NAME: Jadwiga Lackoronska
BIRTH: date
DEATH: dd mm 2003 – city, Cambridgeshire, England

Link znalazła p. Jola Chomentowska, wnuczka Zofii (siostry mej „babci” Stasi).

Spekulacje:
Nie jestem pewien, chyba jego żona Jadwiga była moją matką chrzestną; a jeśli to „Państwo Nikt…” s. 49,