Zdjęcie babci Wiktorii i koleżanek z pralni, którejś. Nie wiem, czy to Pierwsza Pralnia Spółdzielcza już. W książce sporo o tej pralni – i ogólnie o praniu w osiedlach WSM, przed wojną.
mr m.

Z jej [Marii Pauliny Orsetti] inicjatywy powstała (…) Pierwsza Pralnia Spółdzielcza (…) w 1934 roku zarejestrowana jako samodzielna spółdzielnia.

Katarzyna M. Cwynar „Człowiek i jego dzieło Человек и его дело”


Niektóre opisy z tyłu tego zdjęcia, tak, jak udało mi się odczytać: „Mamuśka”, „Regina A” (2 razy, raz z „Hałas”, chyba), „Gm. B…” (…? – wygląda na adres, wprawki z pisania?) oraz „mama BG” (to już opis współczesny, XXI w.)

Z tyłu kolorowego wydruku (kopii) zdjęcia opis, który informuje nas: „ciocia”, zrobiony przez którąś z kuzynek Barbary.

– fotograf: „posp. angielska fotogr. – Warszawa, Chłodna 18”. Idzie o „pospieszną fotografię”, tu jako nazwa czy opis zakładu – por. np. opisy innego zdjęcia. Ale to termin – zob. tam – występuje np. u Bolesława Prusa – por. Ireneusz Gielata „Lekcje patrzenia (Prus o malarstwie i fotografii)”; s. 191.

Pozostałe dokumenty już z czasu wojny, zwróćmy uwagę na nazwiska: np. J. {Józefa?} Podsiadlanka, aktywna w samorządzie WSM (Koło Kooperatystek, p. „Życie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, nr luty 1936 r.).


A więcej:
„Państwo Nikt…” rozdz. „Pralnia” (s. 53-69) oraz str. 181, 364-365,

zob. też:
Wiktoria Ryszkowska
IV Kolonia WSM
• mój blog (2014)
• „Polona”: „Robotnicza spółdzielczość mieszkaniowa w Warszawie” (1935)