Jak naj­bar­dziej rodzinna: Barbary, wcześniej jej matki (tylko wkłady sprzed wojny zaznaczone).
mr m.

Nieco więcej informacji tam.