WSM: legi­ty­ma­cja człon­kow­ska

Jak naj­bar­dziej rodzinna: Barbary.
mr m.

Nieco więcej informacji tam.