To nie jest główny wątek książki, w sumie jeden, dwa rozdziały. Lecz Pelcowizna to pradziadek Władysław Rudnicki (dziadek Zbigniewa Makowskiego), hutnik szkła – i prababcia Stanisława Józefa z d. Rusin. Tam też urodziła się Józefa, później Kłodos, babcia, matka mego ojca.

Uwaga: datowanie zdjęcia (1904) – to już Zbigniew Makowski, współcześnie; nie wiem, czy właściwe. Napiszmy: około.
Wlad-Rudnicki-Stanislawa-Rusin-1904-01-str-A-i-B-1190pxl

AKT CHRZTU ŚWIĘTEGO JÓZEFY RUDNICKIEJ
córki Władysława i Stanisławy z d. Rusin
Parafia Matki Boskiej Loretańskiej w Warszawie-Praga
(archiwum w parafii św. Floriana nr aktu 2093 / 524 / 1901)

Состоялось в Праге второго (пятнадцатого) сентября 1901 года… (…)

Działo się na Pradze drugiego (piętnastego) września 1901 roku o godzinie dziesiątej przed południem. Zjawili się Władysław Rudnicki, lat dwadzieścia trzy, hutnik z Pelcowizny w obecności Jana Borżenckiego i Leonarda Wodara, obydwu pełnoletnich hutników z Pelcowizny i przedstawili nam noworodka płci żeńskiej urodzonego na Pelcowiźnie 31 sierpnia (17 września) bieżącego roku o godzinie 10 przed południem przez jego ślubną małżonkę Stanisławę z domu Rusin, lat siedemnaście.
Noworodkowi temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym nadano Józefa, a rodzicami chrzestnymi jego byli Joann Borżencki i Marianna Wodara.
Akt niniejszy został odczytany obecnym i przez nas podpisany.

(odpis + tłumaczenie z rosyjskiego dzięki uprzejmości Jacka Doniewskiego, mego kuzyna ze str. ojca.)

Jest też akt ślubu Władysława Rudnickiego i Stanisławy Józefy Rusin: tu niżej zrzut ekranu – to rok 1900, parafia Kobiele Wielkie. I to ta sama wieś, w której urodził się Władysław St. Reymont – ale nie wiem, czy był na ślubie mych pradziadków (1900), bowiem akurat miał wypadek, na kolei: 13 lipca 1900 roku.
mr m.

akt ślubu Władysława Rudnickiego i Stanislawy Józefy Rusin (1900)

 

 


„Państwo Nikt…”:
• (Pelcowizna) s. 348-349, 352-354;
• (Rudniccy) s. 354;
• (Józefa Kłodos) rozdz. „Lewica” 347-374, s. 41, 195, 232, 346

Zob. też: historia jako „disk full”

linki:
• Olga Soporowska-Wojtczak „Twórczość Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej”, UAM, Poznań (2013); za: repozytorium.amu.edu.pl
• Polikarp Kazimierz Dunin-Błaszkowski „Pelcowizna – moja pasja, moja młodość” (za: targowek.waw.pl)
• blog „sirencityboy” (20…?)
Leksykon fotografów warszawskich 1845-1945”: „Leonard” (ul. Miodowa 18)
wlad-rudnicki-stanislawa-z-rusinow-02-Leonard-600pxl

3 odpowiedzi na “Pelcowizna: Rudniccy”

Możliwość komentowania została wyłączona.